f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ร่วมปลูกดอกไม้ทองอุไรสองข้างทาง
ลงวันที่ 16/07/2565

แขวงทางหลวงกระบี่ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวนาง พร้อมด้วย กรรมการหมู่บ้านอ่าวนาง หมู่ 2, กรรมการหมู่บ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ 5, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และชาวบ้านตำบลไสไทย-อ่าวนาง ร่วมปลูกต้นไม้ดอก ในโครงการ หน้าบ้านน่ามอง (Aonang Flowers Road) โดยปลูก “ดอกไม้ทองอุไร” จำนวน 990 ต้น ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และปลูกเพิ่มเติมอีก จำนวน 300 ต้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ตลอดสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 4203 ตอน อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธารา


'