title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
เปิดเต้นท์อำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 29/12/2562

     วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จังหวัดกระบี่ ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่ (สามแยกวัดถ้ำเสือ) โดยมี นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายสมิทธิ เรืองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 พร้อมด้วยผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดกระบี่ สาธารณะสุขจังหวัดกระบี่ ตำรวจทางหลวงจังหวัดกระบี่ กู้ภัยทางหลวงกระบี่ และ มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดกระบี่ แขวงทางหลวงชนบทกระบี่ ขนส่งจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีนายปรีชา วิเศษสิทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

จุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของแขวงทางหลวงกระบี่ กรมทางหลวง เปิดให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 2 ธันวาคม 2563 มีบริการจัดพักคน พักรถ โดยผู้ที่เหนื่อยล้าจากการขับรถและการเดินทางสามารถแวะพักดื่มน้ำ ดื่มกาแฟ และเข้าห้องน้ำได้ ณ เต็นท์ให้บริการฯ ดังกล่าว


'