ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อส้ราง จำนวน 11 รายการ 11/12/2562 65,012.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 11/12/2562 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง 11/12/2562 78,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 11/12/2562 1,234.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 11/12/2562 3,392.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/12/2562 1,828.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 2,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 9,285.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 02/12/2562 2,824,406.30 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,690 ลิตร 27/11/2562 46,863.70 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 26/11/2562 233,527.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 2,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 25/11/2562 70,512.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 77-6150-11-2 จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 3,081.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 5,296.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 387 รายการ