f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม
ลงวันที่ 16/08/2565

นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างเครือข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4039 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.16+900 - กม.18+381 จุดดำเนินการ 1 แห่ง งบประมาณก่อสร้าง 50,000,000 บาท ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


'