f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา
ลงวันที่ 16/08/2565

นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ดำเนินการจัดประชุมโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4206 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.0+910-กม.2+410 จุดดำเนินการ 1 แห่ง งบประมาณก่อสร้าง 50,000,000 บาท ในวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่


'