f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
31 มีนาคม 2566 วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ลงวันที่ 07/04/2566

นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ มอบหมายให้ นายพรประดิษฐ์ ซ้ายเกล้า หัวหน้าหมวดทางหลวงกระบี่ และ นายสุทธิพงษ์ เพ็งจันทร์ หัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวนาง เข้าร่วมพิธีถวาย ราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ณ ห้องประชุมสุดมงคล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี


'