f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 14/02/2567 กบ.2/2567 แขวงทางหลวงกระบี่
2 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 82-6179-18-7 จำนวน 1 รายการ 07/09/2566 311 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,690 ลิตร 03/08/2566 274 แขวงทางหลวงกระบี่
4 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลข 44-0287-17-8 46-6942-14-8 46-6483-05-3 จำนวน 3 รายการ 18/07/2566 265 แขวงทางหลวงกระบี่
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗- ๘) แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/12/2565 e-กบ.21/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗ - ๘) แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/10/2565 e-กบ.11/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
7 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ – กม.๒+๑๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 e-กบ.4/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
8 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๑ ตอน ช่องพลี-อ่าวพระนาง ระหว่าง กม.๒+๖๘๕ – กม.๓+๔๖๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 04/10/2565 e-กบ.3/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/10/2565 e-กบ.2/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
10 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ – กม.๕+๕๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๓ ตอน อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๑๓๐ 24/02/2565 e-กบ.27/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
11 งานจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๒๓+๓๐๐ – กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/02/2565 e-กบ.26/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
12 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๔ ตอน ไสไทย-สุสานหอย ๗๕ ล้านปี ระหว่าง กม.๕+๑๐๐ – กม.๕+๕๕๐ และทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๓ ตอน อ่าวน้ำเมา-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ – กม.๐+๑๓๐ 21/01/2565 e-กบ.22/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
13 งานจ้างเหมากิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๒๓+๓๐๐ – กม.๒๔+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 21/01/2565 e-กบ.20/2565 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 30/11/2564 57 แขวงทางหลวงกระบี่
15 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลว ทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ระหว่าง กม.13+930-กม.15+351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 กบ.3/2564 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ