f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลว ทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ระหว่าง กม.13+930-กม.15+351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/10/2563 กบ.3/2564 แขวงทางหลวงกระบี่
17 งานจ้างเหมาโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่- เขาทอง ระหว่าง กม.๑๑+๙๕๐-กม.๑๓+๙๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/11/2564 e-กบ.37/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
18 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๒ ตอน ช่องพลี-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๑+๙๕๐-กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/11/2564 e-กบ.35/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
19 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า- คลองท่อม ระหว่าง กม.๑๐๐๑+๔๕๔ -กม.๑๐๐๓+๒๕๔ (LT.,RT.) ระยะทางดำเนินการ ๑.๘๐๐ กม. 02/12/2564 e-กบ.34/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
20 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.๒๓+๓๘๐-กม.๒๔+๗๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2564 e-กบ.33/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
21 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๖๘+๘๕๐ – กม.๙๖๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/12/2564 e-กบ.31/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
22 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๒๓๖ – กม.๘+๘๐๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/12/2564 e-กบ.29/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
23 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔+๕๑๖-กม.๕+๓๘๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 02/12/2564 e-กบ.27/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
24 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 4034 ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.10+900-กม.11+950 ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/12/2564 e-กบ.26/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
25 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๑๑+๑๗๕, ที่ กม.๑๐๑๖+๙๑๓, ที่ กม.๑๐๒๐+๙๐๐ และที่ กม.๑๐๓๕+๖๗๕ รวมปริมาณงาน ๔ แห่ง 13/04/2563 e-กบ.12/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
26 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 13 รายการ 08/04/2563 กบ.3/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
27 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลขฯ 74-6054-97-9 จำนวน 3 รายการ 17/02/2563 105 แขวงทางหลวงกระบี่
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 05/02/2563 - แขวงทางหลวงกระบี่
29 ซื้อยางเรเดียร รถ หมายเลขฯ 44-0293-17-6 จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 91 แขวงทางหลวงกระบี่
30 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 04/02/2563 90 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 40 รายการ