f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 06/02/2567 - แขวงทางหลวงกระบี่
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 04/01/2567 - แขวงทางหลวงกระบี่
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 06/12/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 03/11/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 05/10/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 05/09/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 07/08/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
8 สุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 05/07/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 02/06/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 01/05/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 03/04/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 31/01/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 05/01/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 01/12/2565 - แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 63 รายการ