f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/10/2566 18 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/08/2566 296 แขวงทางหลวงกระบี่
3 งานจ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖ ตอน เขาพนม – ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๙+๕๗๕ - กม.๙+๖๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/08/2566 กบ.24/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
4 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเส้นทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ระหว่าง กม.๙๕๘+๑๘๐ - กม.๙๖๔+๒๐๐ (บริเวณป่าแก่) ปริมาณงาน ๓๔๖ EACH 03/08/2566 กบ.25/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/01/2566 119 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/01/2566 117 แขวงทางหลวงกระบี่
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗-๘) แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/01/2566 กบ.21/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 26/12/2565 108 แขวงทางหลวงกระบี่
9 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศาลาที่พักผู้โดยสารตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.974+960 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2565 90 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซมื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 21/11/2565 62 แขวงทางหลวงกระบี่
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗- ๘) แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/11/2565 e-กบ.21/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
12 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า หมายเลข 25-6651-99-7 จำนวน 6 รายการ 02/11/2565 25 แขวงทางหลวงกระบี่
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ สาย 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง 1000+515-1001+726,1002+178.80-1003+675.20,1004+126.90-1005+627.60,1006+907-1007+107,1007+611 - 1007+811,1011+100-1011+800,1012+400-1012+785,1013+153-1013+538 02/11/2565 กบ.17/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๔๐๐ -กม.๓๐+๔๕๕ และกม.๓๑+๐๒๐ - กม.๓๓+๔๐๐ จำนวน ๒๔๓ EACH 01/11/2565 กบ.18/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖ ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - ๑+๙๑๐ และกม.๒+๖๘๐ - กม.๑๒+๓๐๕ จำนวน ๓๐๓ EACH 01/11/2565 กบ.16/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 188 รายการ