title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๑๑+๑๗๕, ที่ กม.๑๐๑๖+๙๑๓, ที่ กม.๑๐๒๐+๙๐๐ และที่ กม.๑๐๓๕+๖๗๕ รวมปริมาณงาน ๔ แห่ง 14/04/2563 กบ.24/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) แขวงทางหลวงกระบี่ จำนวน ๒ หลัง 07/04/2563 กบ.22/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
3 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว แขวงทางหลวงกระบี่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.๑๐๑๕+๒๑๕ (LT.) จำนวน ๑ หลัง 07/04/2563 กบ.26/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
4 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓-๖) หมวดทางหลวงอ่าวนาง แขวงทางหลวงกระบี่ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ที่ กม.๑๐+๗๑๕ (RT.) จำนวน ๑ หลัง 07/04/2563 กบ.25/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
5 งานจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๘๕+๙๕๐ -กม.๙๘๗+๗๐๐ (LT.,RT.) ระยะทางดำเนินการ ๓.๕๐๐ กม. (ต่อ ๒ ช่องจราจร) 07/04/2563 224-eกบ.38/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
6 งานจ้างเหมาโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่- เขาทอง ระหว่าง กม.๑๑+๙๕๐-กม.๑๓+๙๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 223-eกบ.37/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
7 งานจ้างเหมาโครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๓ ตอน อ่าวน้ำเมา- หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๓+๒๐๒ - กม.๔+๕๙๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 222-eกบ.36/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
8 งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๒ ตอน ช่องพลี-หาดนพรัตน์ธารา ระหว่าง กม.๑+๙๕๐-กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 07/04/2563 214-eกบ.35/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
9 งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า- คลองท่อม ระหว่าง กม.๑๐๐๑+๔๕๔ -กม.๑๐๐๓+๒๕๔ (LT.,RT.) ระยะทางดำเนินการ ๑.๘๐๐ กม. 03/04/2563 206-eกบ.34/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
10 งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.๒๓+๓๘๐-กม.๒๔+๗๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 215-eกบ.33/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงทรายขาว แขวงทางหลวงกระบี่ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.๑๐๓๓+๘๙๐ (LT.) จำนวน ๑ หลัง 03/04/2563 กบ.27/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
12 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน ๒ ระหว่าง กม.๙๖๘+๘๕๐ – กม.๙๖๙+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 207-eกบ.31/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
13 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ตอน ๑ ระหว่าง กม.๙๗๑+๔๙๘-กม.๙๗๒+๕๖๘ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 216-eกบ.30/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
14 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๔ ตอน ปากน้ำกระบี่-เขาทอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๒๓๖ – กม.๘+๘๐๒ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 221-eกบ.29/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
15 งานจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ระหว่าง กม.๓๐+๔๐๐ – กม.๓๐+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 03/04/2563 217-eกบ.28/2563 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 52 รายการ