f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 29/02/2567 123 แขวงทางหลวงกระบี่
2 จ้างซ่อมเครื่องตีเส้น หมายเลขฯ 28-0074-06 จำนวน 5 รายการ 29/02/2567 122 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 28/02/2567 121 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 120 แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/02/2567 119 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 118 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 23/02/2567 117 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 116 แขวงทางหลวงกระบี่
9 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6214-16-0 จำนวน 4 รายการ 23/02/2567 115 แขวงทางหลวงกระบี่
10 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 114 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 113 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 112 แขวงทางหลวงกระบี่
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2567 111 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 19/02/2567 111 แขวงทางหลวงกระบี่
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 19/02/2567 109 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,974 รายการ