title
แขวงทางหลวงกระบี่
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 03/07/2563 283 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 03/07/2563 282 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 03/07/2563 281 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 03/07/2563 280 แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/07/2563 279 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,590 ลิตร 01/07/2563 278 แขวงทางหลวงกระบี่
7 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 5 รายการ 29/06/2563 277 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 29/06/2563 276 แขวงทางหลวงกระบี่
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 29/06/2563 275 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ 26/06/2563 274 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 39 รายการ 25/06/2563 273 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ซื้อน้ำกลั่น จำนวน 1 รายการ 25/06/2563 272 แขวงทางหลวงกระบี่
13 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮออล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 25/06/2563 271 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 18/06/2563 270 แขวงทางหลวงกระบี่
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 18/06/2563 269 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 620 รายการ