ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อส้ราง จำนวน 11 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 39 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 38 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 600 ถุง 11/12/2562 11/12/2562 37 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 36 แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 35 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 34 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 33 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/12/2562 11/12/2562 32 แขวงทางหลวงกระบี่
9 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,690 ลิตร 27/11/2562 27/11/2562 31 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 26/11/2562 26/11/2562 30 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/11/2562 25/11/2562 29 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 25/11/2562 25/11/2562 28 แขวงทางหลวงกระบี่
13 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 77-6150-11-2 จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 27 แขวงทางหลวงกระบี่
14 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 26 แขวงทางหลวงกระบี่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 21/11/2562 25 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 370 รายการ