f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 20/02/2567 111 แขวงทางหลวงกระบี่
2 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 21-6617-15-7 จำนวน 14 รายการ 06/02/2567 41 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/01/2567 90 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 22/12/2566 62 แขวงทางหลวงกระบี่
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 04/12/2566 48 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/10/2566 14 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 30/10/2566 10 แขวงทางหลวงกระบี่
8 จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 82-6179-18-7 จำนวน 1 รายการ 07/09/2566 311 แขวงทางหลวงกระบี่
9 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22/08/2566 295 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 22/08/2566 294 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,690 ลิตร 03/08/2566 274 แขวงทางหลวงกระบี่
12 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลข 44-0287-17-8 46-6942-14-8 46-6483-05-3 จำนวน 3 รายการ 18/07/2566 265 แขวงทางหลวงกระบี่
13 จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย รถหมายเลข 44-0287-17-8 จำนวน 1 รายการ 06/07/2566 251 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 36 รายการ 03/01/2566 113 แขวงทางหลวงกระบี่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 20/12/2565 106 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 93 รายการ