f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 14/02/2567 กบ.2/2567 ครั้งที่ 2 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 6 รายการ 17/01/2567 กบ.2/2567 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ 20/11/2566 กบ.1/2567 แขวงทางหลวงกระบี่
4 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะช(งานเงินทนฯ) จำนวน 19 รายการ 04/08/2566 กบ.4/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
5 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยเส้นทางท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน เขาคราม - ตลาดเก่า ระหว่าง กม.๙๕๘+๑๘๐ - กม.๙๖๔+๒๐๐ (บริเวณป่าแก่) ปริมาณงาน ๓๔๖ EACH 09/08/2566 กบ.25/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๒๒ รายการ 09/02/2566 กบ.3/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ประกาศขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ 10/01/2566 กบ.2/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
8 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ ๗- ๘) แขวงทางหลวงกระบี่ จ.กระบี่ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/11/2565 e-กบ.21/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
9 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ สาย 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ระหว่าง 1000+515-1001+726,1002+178.80-1003+675.20,1004+126.90-1005+627.60,1006+907-1007+107,1007+611 - 1007+811,1011+100-1011+800,1012+400-1012+785,1013+153-1013+538 08/11/2565 กบ.17/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
10 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๗ ตอน เหนือคลอง-สองแพรก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๔+๔๐๐ -กม.๓๐+๔๕๕ และกม.๓๑+๐๒๐ - กม.๓๓+๔๐๐ จำนวน ๒๔๓ EACH 07/11/2565 กบ.18/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
11 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๖ ตอน เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - ๑+๙๑๐ และกม.๒+๖๘๐ - กม.๑๒+๓๐๕ จำนวน ๓๐๓ EACH 07/11/2565 กบ.16/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
12 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข ๔๒๐๖ ตอน ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง ระหว่าง กม.๒+๖๐๓ - กม.๔+๐๓๘,กม.๖+๘๙๕ - กม.๑๒+๒๘๕ และกม.๑๕+๔๓๕ - กม.๒๑+๖๓๐ จำนวน ๓๗๕ EACH 04/11/2565 กบ.15/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
13 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M.(MOUNTING HEIGHT) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๓๘ ตอน คลองท่อม-ทุ่งใหญ่ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๙+๑๓๕, กม.๑๐+๐๓๒-กม.๑๒+๙๗๒, กม.๑๔+๕๔๔-กม.๑๖+๐๑๔,กม.๑๘+๗๓๕-กม.๒๓+๖๗๐ และกม.๒๔+๓๓๕ - กม.๒๗+๒๔๐ จำนวน ๖๖๔ EACH 04/11/2565 กบ.14/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
14 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดฯ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ระหว่าง กม.๙๘๕+๗๓๒ - กม.๙๘๖+๓๘๗.๕๐, กม.๙๘๖+๙๗๗.๗๐-กม.๙๘๗+๙๑๔.๖๐ และกม.๙๘๘+๓๗๗-กม.๙๘๙+๓๒๒ จำนวน ๗๖ EACH 01/11/2565 กบ.12/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
15 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ความสูง ๙.๐๐ M. (MOUNTING HEIGHT) พร้อมอุปกรณ์ครบชุดฯ ทางหลวงหมายเลข ๔๐๔๑ ตอน บางผึ้ง-โคกยาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๔+๓๙๓ จำนวน ๑๒๕ EACH 01/11/2565 กบ.11/2566 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 169 รายการ