f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 120 แขวงทางหลวงกระบี่
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/02/2567 119 แขวงทางหลวงกระบี่
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 23/02/2567 117 แขวงทางหลวงกระบี่
4 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6214-16-0 จำนวน 4 รายการ 23/02/2567 115 แขวงทางหลวงกระบี่
5 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 114 แขวงทางหลวงกระบี่
6 ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 113 แขวงทางหลวงกระบี่
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/02/2567 110 แขวงทางหลวงกระบี่
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 106 แขวงทางหลวงกระบี่
9 ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 13/02/2567 105 แขวงทางหลวงกระบี่
10 ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี จำนวน 30 ถุง 06/02/2567 104 แขวงทางหลวงกระบี่
11 ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี จำนวน 50 ถุง 06/02/2567 103 แขวงทางหลวงกระบี่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/02/2567 101 แขวงทางหลวงกระบี่
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 24 รายการ 02/02/2567 100 แขวงทางหลวงกระบี่
14 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ 02/02/2567 99 แขวงทางหลวงกระบี่
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 02/02/2567 98 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 151 รายการ